automatyzacja procesow zbieranie danych rozproszonych serwisy www
BRANDMORNING SP. Z O.O.
Aleja Armii Krajowej 220/P03, 43-316 Bielsko-Biała, Polska
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000809606, NIP: 5472215319, REGON: 3846566220000, kapitał zakładowy: 40 000 PLN