automatyzacja procesow zbieranie danych rozproszonych serwisy www
BRANDMORNING SP. Z O.O.
ul. Mieszka I 38, 43-000 Bielsko-Biała, Polska
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000809606, NIP: 5472215319, REGON: 3846566220000, kapitał zakładowy: 40 000 PLN